top of page
Spark på mits

träningstider

Tisdag och torsdag

19.30 - 20.45

 

 

försäkring

Klubben har en idrottsförsäkring hos Svedea.

Via klubben blir du försäkrad på träningen om en olycka skulle ske. Försäkringen börjar gälla efter att betalning av terminsavgift är genomförd. 

 

Kontakta en representant i klubben eller skicka ett mejl till klubbmejlen om du vill få mer information angående försäkringen. 

prova på!

För att du ska kunna prova på vår träning innan du bestämmer dig har vi "prova på pass" där de 3 första gångerna är gratis.

 

Dessa prova på pass behöver användas under en 30 dagars period från och med första passet. Efter perioden anses passen som förbrukade. 

ordningsregler

stadgar

terminsavgift

Barn mellan 8 och 14 år 

1000:- per termin 

Innefattar

Medlemsavgift (250:-) 

Träningsavgift (750:-)

Vuxna från 15 år uppåt

1500:- per termin 

Innefattar

Medlemsavgift (250:-)

Träningsavgift (1250:-)

Betalning sker till klubbens bankgiro:

451-2588 SEB

bottom of page